Classis Groningen

De classis Groningen hoort tot de particuliere synode van Groningen en telt acht kerken, te weten: Bedum, Groningen-Noord/West, Groningen-Oost, Groningen-Zuid/Helpman, Haren, Hoogkerk, Onnen en Wetsinge-Sauwerd.

Voor verslagen van gehouden vergaderingen en informatie over komende vergaderingen van deze classis kunt u contact opnemen met classisgroningen@gkv.nl

Format-ANBI-transparantie-gegevens-classis-Groningen
deputaatschappen/commissies:bezetting:kerk:mailadres:
Secretariaat classis GKV Groningenmevrouw F.Mulder-JansmaGKV Groningen-Oostclassisgroningen@gkv.nl
Adresvoerende en archiefbewarende kerkGKV Bedum
ArchivarusDe heer O.D.Agtero.agter@hetnet.nl
Controle boeken quaestor en archiefGKV Groningen-Noord/West
Quaestorde heer A.HuismanGKV Wetsinge-Sauwerdhuismanwetsinge@gmail.com
Deputaten Kerkelijke Examens art.13ds.E.J.van den Bos (coördinator)GKV Groningen-Oostej.vandenbos@me.com
ds.C.Th.Basoski (secundus)GKV Groningen-Noord-Westctbasoski@kpnmail.nl
ds.S.W.de BoerGKV Harenswdeboer@home.nl
ds.R.IjbemaGKV Groningen-Oostr.ijbema@hotmail.com
Deputaatschap Steunverlenende KerkenDs.G.Timmermans 
Wilpstra (secr) 
A.Huisman 
 
Deputaatschap Kerkvisitatiew.l.de.graaff@hetnet.nl
ds.S.W.de BoerGKV Harenswdeboer@home.nl
ds.R.IjbemaGKV Groningen-Oostr.ijbema@hotmail.com
Riemersma
Slager
ds.E.J.Meijer
Classis contracta/tussentijdse beroepenGKV Haren
GKV Groningen-Zuid/Helpman
Regeling vacaturebeurtenDs.J.van den BosGKV Groningen Oost
Deputaten Appèlzakends.G.Timmermans (coördinator)GKV Groningen-Zuid/Helpmangtimmermans@kpnmail.nl
ds.E.J.MeijerGKV Hoogkerkdsmeijer@live.nl
br P.GeelhoedGKR Groningen Noord Westw.l.de.graaff@hetnet.nl
Hendri LentingGKV Groningen-Zuid/Helpman
de heer H.Holwerda
stuurgroep studentenpastoraatds.C.Th.Basoski (onderzoeksleider)info@studentenpastoraatgroningen.nl
financien (tot medio 2020) de heer H.Beeftink
secundus VACATURE
studentenpredikant VACATURE
studentenvertegenwoordiging
Nienke Keizer en Loran Knol