Classis Groningen

De classis Groningen hoort tot de particuliere synode van Groningen en telt elf kerken, te weten: Bedum, Groningen-Noord/West, Groningen-Oost, Groningen-Zuid/Helpman, Haren, Hoogkerk, Onnen en Wetsinge-Sauwerd.

Voor verslagen van gehouden vergaderingen en informatie over komende vergaderingen van deze classis kunt u contact opnemen met classisgroningen@gkv.nl

Format-ANBI-transparantie-gegevens-classis-Groningen
deputaatschappen/commissies:bezetting:kerk:mailadres:
Secretariaat classis GKV Groningenmevrouw F.Mulder-JansmaGKV Groningen-Oostclassisgroningen@gkv.nl
Adresvoerende en archiefbewarende kerkGKV Bedum  
ArchivarusDe heer O.D.Agter o.agter@hetnet.nl
Controle boeken quaestor en archiefGKV Groningen-Noord/West  
Quaestorde heer A.HuismanGKV Wetsinge-Sauwerdhuismanwetsinge@gmail.com
Deputaten Kerkelijke Examens art.13ds.E.J.van den Bos (coördinator)GKV Groningen-Oostej.vandenbos@me.com
 ds.C.Th.Basoski (secundus)GKV Groningen-Noord-Westctbasoski@kpnmail.nl
 ds.S.W.de BoerGKV Harenswdeboer@home.nl
 ds.R.IjbemaGKV Groningen-Oostr.ijbema@hotmail.com
Deputaatschap Steunverlenende KerkenDs.G.Timmermans  
 Wilpstra (secr)  
 A.Huisman  
    
Deputaatschap Kerkvisitatie  w.l.de.graaff@hetnet.nl
 ds.S.W.de BoerGKV Harenswdeboer@home.nl
 ds.R.IjbemaGKV Groningen-Oostr.ijbema@hotmail.com
 Riemersma  
 Slager  
 ds.E.J.Meijer  
Classis contracta/tussentijdse beroepen GKV Haren 
  GKV Groningen-Zuid/Helpman 
Regeling vacaturebeurtenDs.J.van den BosGKV Groningen Oost 
Deputaten Appèlzakends.G.Timmermans (coördinator)GKV Groningen-Zuid/Helpmangtimmermans@kpnmail.nl
 ds.E.J.MeijerGKV Hoogkerkdsmeijer@live.nl
 br P.GeelhoedGKR Groningen Noord Westw.l.de.graaff@hetnet.nl
 Hendri LentingGKV Groningen-Zuid/Helpman 
 de heer H.Holwerda  
stuurgroep studentenpastoraatds.C.Th.Basoski (onderzoeksleider) info@studentenpastoraatgroningen.nl
 financien (tot medio 2020) de heer H.Beeftink  
 secundus VACATURE  
 studentenpredikant VACATURE  
 studentenvertegenwoordiging  
Nienke Keizer en Loran Knol